axırıncı

axırıncı
sif.
1. Bir şeyin sırasında sonuncu, ən axırdakı; ən axırda olan (gələn). Axırıncı tamaşa. Axırıncı dərs. Küçədə axırıncı bina. Axırıncı qurtum. Axırıncı dəfə. Axırıncı iclas. Axırıncı aşırım. Həftənin axırıncı günü. – . . Günün axırıncı şəfəqi uca ağacların başını qızıl rəngində etmişdi və nazik yel yavaş-yavaş əsib yarpaqları tərpədirdi. N. N.. Axırıncı sözləri eşidəndən sonra Mahmud . . arxayın ola biləcəyini yəqin etdi. Ə. Ə.. // İs. mənasında. Axırıncı kimdir? Axırıncı mənəm. Axırıncı da getdi.
2. Ailədə hamıdan kiçiyi. Ailədə axırıncı uşaq. Axırıncı oğul. Axırıncı övlad.
3. Qəti, son, qurtaracaq. Axırıncı qiymət. Mən hələ axırıncı sözümü söyləməmişəm. Bu mənim axırıncı qərarımdır.
4. Ən yeni, ən təzə, yenicə meydana çıxmış, son. Axırıncı moda. Texnikanın axırıncı nailiyyəti. Elmin axırıncı sözü.
5. Ən pis, ən əhəmiyyətsiz. Axırıncı yerdə durmamaq üçün gecə-gündüz çalışmaq lazımdır. // Daha az əhəmiyyəti olan. Axırıncı rolları ifa etmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Последний перевал — Последний перевал …   Википедия

  • quyruq — is. 1. Heyvanların çoxunun bədənlərinin qurtaracağındakı mütəhərrik törəmə, yaxud heyvanın bədəninin getdikcə nazikləşən dal hissəsi. At quyruğu. Əqrəb quyruğu. Balıq quyruğu. – Bir həyətdə on iki on üç yaşında bir . . uşaq pişiyin quyruğuna ip… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ay — 1. is. 1. Yer kürəsinin peyki olub, onunla birlikdə Günəşin ətrafında fırlanan və gecələr inikas edən Günəş işığı ilə işıqlanan göy cismi. Ay işığı. Ayın batması. – . . Ay buludlar arasından siyrilib çıxdı. M. Hüs.. // məc. Gözəlin camalına… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • son — is. 1. Bir şeyin qurtaracağı, nəhayəti, axırı; axır. Yolun sonu. Küçənin sonu. – Bayramın Məşədibəygilə qonaq gəldiyi ilk gün son gün olmadı. M. Hüs.. Əhmədov Əzizi ancaq işin sonunu xəbər verən zəng çalınanda buraxdı. S. Rəh.. 2. Eyni mənada… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Мехдикули-хан Вяфа — Мехдикули хан Уцмиев азерб. Mehdiqulu xan Xasay xan oğlu Usmiyev Псевдонимы: Вяфа …   Википедия

  • Мехтикули-хан Вафа — Мехтикули хан Уцмиев азерб. Mehdiqulu xan Xasay xan oğlu Usmiyev …   Википедия

  • ərəzən — I (Ordubad) gec. – Bı il pambıx ərəzən əkilib ◊ Ərəzən düşmək (Şahbuz) – vaxtından gec yetişmək. – Pambıx ərəzən düşdü; – Bı il tut ərəzən düşdü II (Culfa) sonbeşik, axırıncı övlad. – Ərəzən oğlum qırıx yaşındadı III (Culfa) vaxtından əvvəl,… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • həşüş — I (Salyan) pis. – Axırıncı reys alma:n həşüşün satmağa aparırdım II (Bakı) şələ külə. – Həşhüşüvi də yığ, rədd ol bırdan …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • xirex’ — (Şəki) baramaqurdunun dördüncü yuxusu. – Xirex’ də diyillər, uludan durda da diyillər axırıncı yuxudan duranda qurd; – Qurdumuz xirex’dən durutdu …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • oralamax — (Şəki) bostanda və ya bağda qalmış məhsulu axırıncı dəfə tamam yığmaq. – Bosdanı oralamışdılar, heş nə tapbadıx …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”